Full inscripció prova sèrie Q d'Audi Reusmòbil Audi


(para ver en castellano click aquí)
Dades per la inscripció per provar la sèrie Q d'Audi.
Lloc de l'envent: Club de Golf Reus Aigües Verds
C/Golf Les Palemeres Ctra. Cambrils km 1,8 (Mas Gurdià) 43206 Reus
Datos para la inscripción para probar la serie Q de Audi.
Lugar del evento: Club de Golf Reus Aigües Verds
C/Golf Les Palemeres Ctra. Cambrils km 1,8 (Mas Gurdià) 43206 ReusPer quin horari té preferència? Disponibilitat dissabte de 9:30 a 13:30, de 16:00 a 18:30 i diumenge de 10:00 a 13:00.
¿Para que horario tiene preferencia? Disponibilidad sábado de 9:30 a 13:30, de 16:00 a 18:30 y domingo de 10:00 a 13:00.

(* El trucarem per confirmar-li la data assignada)
(* Le llamaremos para confirmarle la fecha asignada)
Imprescindible portar el permís de conduir en vigor per realitzar la prova dinàmica
Imprescindible llevar el permiso de conducir en vigor para realizar la prueba dinámica
veure condicions tractament de dades
ver condiciones tractamiento de datos
A l'acceptar el tractament de les seves dades de caràcter personal introduïdes al formulari Web, està autorizant expressament a Reusmòbil ( Vilamòbil Motor S.L.) amb CIF: B08426041 al tractament de les seves Dades Personals per les finalitats que es determinen al formulari. Vilamòbil Motor S.L. incorporarà les dades facilitades per l'Usuari en un fitxer de la seva titularitat comunicat a l'Agencia Española de Protección de Datos. Vilamòbil Motor S.L. no cedir` o comunicarà a tercers les dades recollidas a no ser que l'Usuari hagi donat el seu consentiment. L'usuari podrà exercitar els seus drets d'accès, rectificació, cancel.lació y oposició enviant un e-mail a info@vilamobil.es.
Al aceptar el trato de sus datos de carácter personal introducidos en el formulario Web, está autorizando espresamente a Reusmòbil ( Vilamòbil Motor S.L.) amb CIF: B08426041 al trato de sus Datos Personales para las finalidades que se determinan en el formulario. Vilamòbil Motor S.L. incorporará los datos facilitados por el Usuario en un fichero de su titularidad comunicado a la Agencia Española de Proteccióname de Datos. Vilamòbil Motor S.L. no cedirá o comunicará a tercers los datos recogidos a no ser que el Usuario haya dado su consentimiento. L'usuari podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un e-mail a info@vilamobil.es.